PHẨM CHẤT CỦA MỘT NHÀ BÁO VIẾT VỀ KINH TẾ


@?@ ỈN HAM CHƠI @?@

  1. I.         MỞ ĐẦU.

  Sự ra đời và tồn tại của báo chí đã khẳng định một cách khách quan vị trí, vai trò và tác dụng của báo chí trong đời sống xã hội. Trong Trong thế kỷ 21, báo chí ngày càng có vai trò và vị trí quan trọng. Báo chí có trách nhiệm chuyển tải một cách nhanh chóng những sự thay đổi, biến chuyển trên thế giới trên cơ sở sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại để đưa những thông tin đa dạng, trong đó có cả những vấn đề về kinh tế.

 Báo chí kinh tế đã và đang khẳng định được vị thế của mình trong làng báo. Làm báo đã khó, làm báo kinh tế lại càng khó hơn vì đây là lĩnh vực vốn khô khan và phức tạp, chuyên sâu. Nó đòi hỏi nhà báo không chỉ có…

View original post 3,836 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s