KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÈ


giảm giá cho sinh viên

Ưu đãi hè

Với lớp Dựng phim bằng phần mềm Adobe Premiere CC Pro

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Nắm vững các quy tắc, quy trình dựng phim.
 • Năm vững các thao tác xử lý, hiệu chỉnh các file video, hình ảnh.
 • Sắp xếp, cắt dựng file video gốc thành một Video Clip hoàn chỉnh.
 • Thực hiện các hiệu ứng chuyển cảnh, kỹ xảo hình ảnh cơ bản, xóa phông nền cảnh quay.
 • Làm chủ hiệu ứng chỉnh màu mạnh mẽ của Premiere 2017 (LUMETRI COLOR)
 • Làm Tiêu đề (Title), phụ đề (Subtitle), đầu phim (Intro), cuối phim (Credit), Chèn logo và hình ảnh.
 • Hiệu chỉnh và xử lý âm thanh trực tiếp trên phần mềm Adobe Premiere.

Với lớp Dựng phim bằng phần mềm Adobe After Effect CC Pro

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:

 • Làm chủ được phần mềm After Effect CC 2017 và tự do sáng tạo với vũ khí đầy sức mạnh này.
 • Sử dụng After Effect để Xử lý kỹ xảo, Color Correction,…
 • Thiết kế hình hiệu intro cho film, cho chương trình truyền hình,…
 • Khóa học sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng nền tảng nhất đến mức thành thạo After Effect.

Liên hệ: Trần Hùng

 •    Phone: 0908107270
 •    Email: tranhungsuset@gmail.com
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s