Tiểu luận: TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐẠI CƯƠNG


@?@ ỈN HAM CHƠI @?@

          

Nêu ưu và nhược điểm của thể loại bình luận ngắn trên một số bài báo, từ đó rút ra nguyên lý và yêu cầu trong sáng tạo tác phẩm báo chí đối với thể loại bình luận ngắn.

  I.      KHÁI QUÁT CHUNG

Trong thời đại chúng ta, báo chí là một hiện tượng đặc biệt phổ biến, tác động từng ngày từng giờ vào xã hội; quan hệ tới từng địa phương, từng tổ chức, từng thành viên trong xã hội. Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của xã hội có những bước phát triển to lớn và nhanh chóng. Trong điều kiện ấy, quy mô, phạm vi, hình thức hoạt động của báo chí ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm của đại bộ phần xã hội.

Báo chí…

View original post 8,612 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s