Sử dụng Chroma key trong Premiere


Chroma key là một hiệu ứng có sẵn trong premiere. Đây là hiệu ứng được sử dụng nhiều trong điện ảnh và truyền hình. Hiệu ứng này dùng để làm kỹ xảo loại bỏ nền của video để ghép với một video khác.

Để thực hiện chúng ta đặt hai hình trên hai track video của Timeline. Video làm nền đặt ở track video 1, Video cần loại bỏ nền đặt ở track video 2

ky xao dien anh truyen hinh

Đặt hai hình trên timeline

Ky xao dien anh truyen hinh

hình ban đầu

Vào Effect->Keying-> Chroma key, kéo chroma key thả vào đoạn video ở track video 2. Vào Effect Control chỉnh các tham số

Ky xao dien anh truyen hinh

Điều chình các tham số trong Effect Control

Click vào công cụ chọn màu, sau đó click vào vùng màu trong cửa sổ monitor.

° Similarity : tăng/giảm dải màu được chọn làm trong suốt. Giá trị lớn làm tăng vùng màu.

° Threshold : điều khiển mức độ bóng đổ trong dải màu đã tạo trong suốt. Giá trị càng lớn càng giữ nhiều bóng đổ.

°  Cutoff : làm sáng hoặc tối các bóng. Kéo sang phải để làm tối, nhưng đừng kéo vực quá con trượt của Threshold; điều này làm đảo các pixel xám và các pixel trong suốt.

° Smoothing: chỉ định mức độ răng cưa của đường viền giữa vùng trong suốt và vùng không trong suốt.

° Mask Only: Chỉ hiển thị kênh alpha của clip.

Để loại các điểm đen xung quanh hình, ta có thể sử dụng hiệu ứng Eight-Point Garbage Matte cũng nằm trong nhóm keying:

ky xao dien anh truyen hinh

Hiệu ứng Eight-Point Garbage Matte

Hiệu ứng này rất dể sử dung các bạn có thể tự tìm hiều.

Và đây là kết quả:

Ky xao dien anh truyen hinh

Kết quả

Chúc các bạn thành công.

kyxaotruyenhinh.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s