Tạo phản chiếu trong Adobe Premiere


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo phản chiếu trong Adobe Premiere. Để đơn giản chúng ta sẽ tạo phản chiếu cho chữ.

Các bạn xem hình mẫu:

Trước hết chúng ta tạo chữ (nếu bạn nào mới bắt đầu thì xem lại bài:  Sử dụng Adobe Premiere để dựng phim và làm kỹ xảo điện ảnh – truyền hình p10 để tạo chữ nhé)

kỹ xảo diện ảnh truyền hình (tạo chữ)

Vào menu File, chọn New, chọn Sequence  (Ctrl+N) để tạo một Sequence mới. Kéo chữ vừa tạo vào 2 track video 1 và 2.Kỹ xảo điện ảnh-truyền hinh (Sắp chữ)

Sử dụng hiệu ứng Vertical Flip để lật hỉnh xuống dưới bằng cách sau: Vào Effect, click vào dấu tám giác trước nhóm Transform, kéo hiệu ứng Vertical Flip thả vào chữ ờ video 1. Dịch chuyển hình lên xuống cho phù hợp.

Tiếp theo sử dụng hiệu ứng Linear Wipe để xén bớt phần dưới của chữ: Trong Effect, mở rộng nhóm Transition, kéo hiệu ứng Linear Wipe thả vào đoạn chữ nằm ở Video 1. Chỉnh các tham số để có kết quả như mong muốn:

Kỹ xảo đện ảnh-truyền hình (Linear Wipe)

Trong đó:
Transition Completion: tỉ lệ phần trăm phần bị cắt mất.
Wipe Angle: hướng cắt (trong trường hợp này ta cho bằng 0%).
Feather: làm mờ đường biên bị cắt.

Sau khi thực hiện xong hai hiệu ứng trên ta có kết quả như  sau:

Kỹ xảo điện ảnh-truyền hình (VerFlip_LinWipe)

Tới đây xem như chúng ta đã hoàn tất yêu cầu của bài tập này. Để có được nền ảnh giống hình mẫu ta phải làm một số công việc nữa. Tôi sẽ hướng dẫn trong bài tập khác.

Cám ơn và chúc các bạn thành công

[kyxaotruyenhinh.wordpress.com]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s