Xóa mặt nhân vật-trong phóng sự truyền hình


XÓA MẶT NHÂN VẬT

Để xóa mặt nhân vật, đầu tiên bạn đặt hai hình giống nhau trên timline.
Sau đó bạn sử dụng hiệu ứng Mosaic vào video ở track video 2 (phía trên) bằng cách vào Video Effect-> Stylize -> Mosaic.

Tiếp theo bạn vào Effect Control chỉnh các tham số sao cho các ô có kích thước phù hợp.

Lúc này toàn bộ hình ảnh đều biến thành các ô ca rô.

Tiếp theo bạn vẽ mặt nạ bao quanh khuôn mặt (bạn có thể dùng các phần mềm vẽ bất kỳ để vẽ)

Đặt mặt nạ ở Video 3 trên timeline

Bạn thêm hiệu ứng Alpha Glow vào mặt nạ để làm mờ đường biên

Tiếp theo bạn vào Video Effect -> Keying -> chọn hiệu ứng Track Matte Key rồi kéo thả vảo đoạn clip nằm ở video 2. Sau đó, vào Effect Control hiệu chỉnh tham số cho nó là:

Và đây là kết quả.

Chúc các bạn thành công

Advertisements

12 thoughts on “Xóa mặt nhân vật-trong phóng sự truyền hình

  1. cho mình hỏi vậy nếu muốn lấy lại mặt nhân vật thì phải làm sao? và người khác lấy phóng sự của mình họ muốn xem mặt nhân vật họ có thể lấy lại dc mặt nhân vật ko?

  2. Sao mặt nạ chỉ đứng yên 1 chổ vậy? nhân vật di chuyển, mặt nạ vẫn đứng yên?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s