Dựng phim, kỹ xảo điện ảnh–truyền hình với Adobe Premiere (p7)-chuyển động


TẠO CHUYỂN ĐỘNG CHO CLIP

1)     Cách thực hiện

–       Click chọn hình ảnh trên cửa sổ Project, đưa xuống và đặt song song với một Clip đã có sẵn trong cửa sổ Timeline.

–       Click vào Clip được chọn làm chuyển động.

–       Sau đó vào Window > Effect Controls, cửa sổ Effect Controls xuất hiện.

Nhấn chọn mục Motion: thay đổi vị trí clip.

 : tắt hoặc mở hiệu ứng

 : đánh dấu

Nếu sử dụng Postion: dùng xác định toạ độ.

Nếu sử dụng Scale Width: hiệu chỉnh đường viền.

Nếu như chọn Uniform Scale: thay đổi cả chiều rộng và chiều cao.

Nếu không chọn Uniform Scale: thay đổi chiều rộng và chiều cao riêng biệt.

Nếu sử dụng Rotation: dùng để xoay.

Nếu sử dụng Anchor point: xác định điểm neo.

2)     Các thao tác tạo chuyển động

Chuyển thanh trượt thời gian đến thời điểm bắt đầu chuyển động.

Thay đổi các giá trị ở các mục Position, Sacle, Rotation, …

Click vào dấu  ở các mục tương ứng như Position, Sacle, Rotation, … để tạo một điểm neo giữ các giá trị được thay đổi, các điểm này gọi là các keyframe.

Chuyển thanh trượt thời gian đến thời điểm kết thúc chuyển động.

Thay đổi các giá trị ở các mục Position, Sacle, Rotation, …, lúc này các keyframe tự động xuất hiện. 

Lập lại hai bước trên ở các thời điểm khác nếu muốn.

Þ Nhấn nút Play trên cửa sổ monitor hoặc kếo thanh trượt thời gian trên trên cửa sổ Effect Controls để xem

Þ Để di chuyển qua lại giữa các keyframe, nhấn vào biểu tương Go to Preview Keyframe hoặc Go to Next Keyframe 

Þ Để thêm một keyframe hoặc xóa một keyframe tại vị trí thanh trượt thời gian, nhấn nút Add/Remove Keyframe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s