Dựng phim, kỹ xảo điện ảnh–truyền hình với Adobe Premiere (p6)-chuyển cảnh


TẠO CHUYỂN CẢNH

1. Các bước thực hiện chuyển cảnh.
– Chọn và kéo 2 clip hình ảnh từ cửa sổ Project thả xuống cửa sổ Timeline, hình ảnh sẽ được đặt theo thứ tự trong cửa sổ Timeline.


– Vào menu chọn Effects, rồi Click chọn Video Transitions, click vào nhóm chuyển cảnh cần chèn.

– Kéo và thả chuyển cảnh đã chọn xuống cửa sổ Timeline để đưa vào điểm tiếp nối giữa 2 clip.

– Nhấn thanh SpaceBar hoặc nhấn nút để xem chuyển cảnh trên cửa sổ Monitor.

2. Điều chỉnh chuyển cảnh.
– Click chọn đoạn chuyển cảnh
– Vào Window chọn Effect Controls, xuất hiện cửa sổ Effect Controls, sau đó tiến hành thực hiện việc điều chỉnh chuyển cảnh trên cửa sổ này.

3. Một số lệnh cần sử dụng:
– Duration: thời lượng của chuyển cảnh.
– Show Actual Sources: xem hình ảnh thực
– Border Width: độ rộng của đường viền
– Border Color: màu của đường viền
– Reverse: đảo ngược
– Anti – aliasing Quality: làm mịn đường viền.

– Lưu ý: một số đoạn chuyển cảnh có thể sử dụng lệnh Custom để hiệu chỉnh theo sở thích của người dùng.
– Rectangle: hình vuông
– Oval: hình Oval
– Diamond: hình kim cương

– Sau khi đã chỉnh sửa xong, nhấn OK để xem lại đoạn chuyển cảnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s