Dựng phim, kỹ xảo điện ảnh–truyền hình với Adobe Premiere (p2)-Project


LÀM VIỆC VỚI PROJECT

1) Khái niệm
Project là một dự án làm phim trong Premiere, lưu trữ tất cả các đoạn Clip khác nhau như video, audio (âm thanh), title (tiêu đề), image (ảnh tỉnh),… Trong một file của Project, ta có thể kết hợp nhiều cảnh riêng lẻ thành một chương trình hoàn chỉnh bằng cách chuyển cảnh, thực hiện kỹ xảo, các phép chồng hình, ghép hình hoặc trộn âm thanh…

2) Tạo Project mới:
Thực hiện một trong các cách sau:
 Nếu chưa khởi động Premiere thì khởi động Premiere.
 Nếu Premiere đã khởi động nhưng chứa có project nào mở thì click vào nút New Project.
 Nếu có một Project đang mở thì chọn File > New > Preject.
Hộp thoại New Project xuất hiện như sau:

– Chọn nơi lưu project ở mục Location.
– Đặt tên cho project ở mục Name
– Nhấn nút OK.

Khi làm việc với project của Premiere ta phải thực hiện việc dựng tác phẩm của mình trên một hoặc nhiều Sequence. Sequence là nơi ta có thể sắp xếp, thực hiện các kỹ xảo cho tác phẩm của mình sau đó tập hợp vào một Sequence kết quả để có sản phẩm cuối
Khi ta nhấn nút OK ở hộp thoại New Project hoặc khi chọn File -> New -> Sequence sẽ xuất hiện hộp thoại New Sequence:

Chọn hệ biên tập Video tương ứng như: DV-NTSC Standard 48kHz (720 x 480 cho hệ NTSC), DV-PAL Standard 32kHz (720 x 576 cho hệ PAL). Nếu bạn dựng với chuẩn HDV  thì bản chọn với kích thức khung hình tương ứng của hệ đó.

Bấm nút OK để vào giao diện dựng.

3) Lưu một Project.
Để lưu một Project:
 Vào Menu File > Save để lưu Project đang mở.
 Để lưu sao chép (lưu với tên khác) một dự án và tiếp tục làm việc trong bản sao chép mới thì chọn File > Save as, rồi chọn nơi muốn lưu và đặt tên cho tập tin, sau đó click vào nút Save.
 Để lưu sao chép dự án nhưng tiếp tục làm việc trong dự án nguồn thì chọn File > Save a copy, rồi chọn vị trí và tên tập tin, sao đó chọn nút Save

4) Mở một Project
 Nếu vừa khởi động Adobe Premiere Pro thì click vàp nút Open Project hoặc vào danh sách đang liệt kê các project.
 Nếu đã khởi động Project và đng mở một Project thì chọn File > Open Project. Tìm đến nơi chứa Project và chọn Project muốn mở rồi click Open.

5) Nhập clip vào Project
Để đưa các clip đã lưu trên ổ đĩa vào Project ta thực hiện một trong những cách sau:
 Vào menu File chọn Import.
 Double click vào vùng trống trên cửa sổ Project.
Cửa sổ Import xuất hiện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s